HR Freelancers

Showing 5 of 17949 jobs in Đà Nẵng

Head Bartender - Bà Nà

 • Retail
 • Đà Nẵng
 • Tổng thu nhập 15- 17 triệu
 • Full Time
 • Commission:

Store Manager - Bà Nà

 • Retail
 • Đà Nẵng
 • 15 triệu + Service Charge
 • Full Time
 • Commission:

Giảng viên đào tạo lập trình

 • Software Engineering
 • Đà Nẵng
 • Up to 1000$ + Phụ cấp
 • Full Time
 • Commission:

Fullstack Developer

 • Software Engineering
 • Đà Nẵng
 • Up to 2000$ gross
 • Full Time
 • Commission:

Marketing executive ( GGAds)

 • Sales & Marketing
 • Đà Nẵng
 • 10 - 15 triệu gross
 • Full Time
 • Commission: