HR Freelancers

Showing 5 of 17949 jobs

Bar - Captain

 • Digital & Creative
 • Đà Lạt
 • Tổng thu nhập ~ 10-12 triệu
 • Full Time
 • Commission:

Head Bartender

 • Digital & Creative
 • Đà Lạt
 • Tổng thu nhập ~ 14-16 triệu
 • Full Time
 • Commission:

Head Chef

 • Digital & Creative
 • Đà Lạt
 • Tổng thu nhập ~ 10 -12 triệu
 • Full Time
 • Commission:

Head of bar - OTR

 • Digital & Creative
 • Đà Lạt
 • Tổng thu nhập 14 - 16mil
 • Full Time
 • Commission:

Head Bartender - Bà Nà

 • Retail
 • Đà Nẵng
 • Tổng thu nhập 15- 17 triệu
 • Full Time
 • Commission: